Εκδήλωση "Περαία μου χιλιοτραγουδισμένε"

ΜΕΡΟΣ 1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο


ΜΕΡΟΣ 3ο


ΜΕΡΟΣ 4ο


ΜΕΡΟΣ 5ο


ΜΕΡΟΣ 6ο


ΜΕΡΟΣ 7ο


ΜΕΡΟΣ 8ο


ΜΕΡΟΣ 9ο


5λεπτο απόσπασμα