Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

K. Γεροπαναγιώτη: Μεσάζοντας της αντιδραστικής πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ η τοπική διοίκηση

«Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από όταν ξεκίνησαν οι αλλαγές, η αναμόρφωση, η μεταρρύθμιση που αφορούσαν στο ίδιο το αστικό κράτος και στις δομές τοπικής διοίκησης.
Αυτές οι αλλαγές και οι ανατροπές, οι οποίες επιταχύνθηκαν κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης, γίνονται γιατί υπήρχε ένα τεράστιο υπερ-συσσωρευμένο κεφάλαιο, το οποίο δεν έβρισκε κερδοφόρα διέξοδο και από αυτή την άποψη έπρεπε να συρρικνωθεί η λειτουργία του κράτους. Και ταυτόχρονα, να διαμορφωθούν τέτοιες δομές, που να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σύμφυση ανάμεσα στις δομές των δήμων ή των περιφερειών με τους ίδιους τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Κ.Πελετίδης: Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκεςΒ. Σίμος: Κρατική σταθερή χρηματοδότηση για την πολιτική προστασία


ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Ελπ. Παντελάκη: Ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Διοίκησης συνδέεται με τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των λαϊκών στρωμάτων (VIDEO).