Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΣΠΟΤ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 22 ΜΑΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ (ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 7:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ)